Vaizdai iš 2005 m. įvykių ir archeologinių tyrimų:

 

2005 m. Išleista 500 litų moneta, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams. Monetos dailininkas Giedrius Paulauskis. Tiražas 1 000 vnt.

 

2005 m rugsėjo 8 d. Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas pabaigtuvių vainikas. Minėjimo metu premjeras Algirdas Brazauskas įteikė padėkos raštus rūmų atkūrimui nusipelniusiems archeologams, statybininkams ir projektuotojams, apžiūrėjo statomą pietinį korpusą.

 

2005 metų liepa - rugpiūtis. Valdovų rūmų kiemo tyrimai. Atidengtas XVI-XVII a. kiemo grindinys bei ankstyvieji Vilniaus mūrai (siena M1 ir pastatas M2).

 

2005 metų liepa - rugpiūtis. Rūsio, tarp Valdovų rūmų vakarinio korpuso ir Arkikatedros, skliauto viršus.

 

2005 metų liepa - rugpiūtis. Tyrimai prie ŠV Valdovų rūmų kampo, ties Vakarine gynybine siena. Aptikti nauji vendinio mūro fragmentai.

 

2005 metų liepa - rugpiūtis. Vilniaus žemutinė pilis. XVIII a. pab.-XIX a. prad. mūrinių statinių liekanos į pietus nuo Valdovų rūmų.

 

1
2
3
4
5
6

2005 metų gegužė-birželis. Vilniaus žemutinė pilis. XVIII a. pab.-XIX a. prad. mūrinės tvoros pamatas (1-3 fotonuotraukos).
XVIII a. pab.-XIX a. prad. gatvė ir pastatų fragmentai į pietus nuo Vilnaus žemutinės pilies (4-5 fotonuotraukos).
XIV-XV a. pilies gynybinė siena (6 fotonuotrauka).

 

2005 metų gegužės 30 d. Sutarties pasirašymas Vilniaus rotušėje tarp Vilniaus Pedagoginio Universiteto, viešosios įstaigos „Vilniaus rotušė“, Lietuvos istorijos instituto ir Pilių tyrimų centro „Lietuvos pilys“ dėl tęstinio mokslo leidinio „Vilniaus istorijos metraštis“ bendro leidimo.

 

2005 metų gegužės 25 d. Vyriausybės vadovas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose, užkopė į baigiamą statyti pietinį korpusą, kuriame bus reprezentacinės salės, apžiūrėjo vidinį rūmų kiemą, kalbėjosi su statybų vykdytojais, projektuotojais, muziejininkais.

 

2005 metų gegužės mėn. 24 d. Valstybinės Paminklosaugos komisijos nariai susipažino su atkuriamų Valdovų rūmų atiko maketu bei aptarė „Šliozbergo“ namo išsaugojimo galimybes.

 

2005 m. gegužės mėn. Atkuriamų Valdovų rūmų rytų fasado viršutinėje dalyje sumontuotas atiko fragmento maketas. Palyginimui - ikonografinė medžiaga.

 

2005 m. balandžio 15 d. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija suorganizavo akciją - rezervato teritorijos tvarkymo talką. Didžiausias dėmesys buvo sutelktas į Kalnų parko ir Vilnios slėnio švarinimą. Į kvietimą atsišaukė per 500 talkininkų iš įvairių visuomenės sluoksnių, pradedant pradinių klasių moksleiviais ir baigiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariais. Talkininkai buvo aprūpinti darbo įrankiais ir priemonėmis, geriamu vandeniu, o už gerą darbą apdovanoti padėkos raštais. Po talkos jie vaišinosi kareiviška koše, buvo apdalinti skanėstais; jiems koncertavo kartu talkoje dalyvavusi apeigų folkloro grupė "Kūlgrinda", buvo suorganizuotos pažintinės ekskursijos į Lietuvos Nacionalinio muziejaus ekspoziciją ir į Lietuvos Taikomosios dailės muziejuje veikiančią Lietuvos valdovų rūmų kasinėjimų archeologinių radinių parodą.

 

 
 

Dėmesio!!! Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ persikraustė į naujas patalpas adresu: Barboros Radvilaitės g. 7/2.

ARCHYVAS. 2004 metų naujienos...

<< Atgal