Vaizdai iš 2007 metų įvykių ir archeologinių tyrimų:

 

Saugus neaiškaus medinio radinio iškėlimas
2007 m. spalio 2 d. Vykdant archeologinius tyrinėjimus LDK Valdovų rūmų rytinio ir šiaurinio korpusų prieigose buvo surastas įdomus medinis radinys. Savo forma ir konstrukcija radinys primena viduramžiškas roges, tačiau gali būti, kad tai – didžiulis indas įkeliamas į vežimą ir skirtas biriems produktams vežti. Radinys pagamintas iš dviejų lygiagrečiai sudėtų 3 m ilgio lentų, ant kurių statramsčių pagalba karnos virvelėmis pritvirtinta panašaus ilgio dėžė iš karnos. Dėžės aukštis siekia apie 0,4 m. Tai – unikalus radinys. Jis yra vienas didžiausių, įdomiausių ir sudėtingiausių Pilių tyrimo centre konservuojamų medinių radinių (restauatorė Deimantė Baubaitė). Labai sudėtinga buvo ne tik iškelti šį trapų radinį, bet ir išpreparuoti. Darbai truko beveik dvi savaites. Restauravimo darbus planuojama baigti 2010 metais.
Radinys datuojamas XIV a. pab – XV a. pradž.
 
 
Atkastos Pilies vartų liekanos

Gegužės mėnesį pradėti Pilies vartų archeologiniai tyrinėjimai. Vartai jungė Vilniaus žemutinės pilies teritoriją su miestu, anuomet buvusiu už Vilnelės upės kairiosios vagos (dabar Šventaragio gatvė). G. Brauno ir F. Hogenbergo atlaso Vilniaus miesto plane XVI a. Pilies vartai pavaizduoti kaip arkinė sąrama gynybinėje sienoje, už kurios tiltas per Vilnelę.
1610 m. gaisro metų vartams ir tiltui sudegus, pastatytas naujas vartų pastatas. 1622 m. pilies inventorius rodo, jog po Pilies vartais buvo bajorų kalėjimas, o šalia jų gilus rūsys, kuriame laikyti pasmerkti mirti. XIX a. pradžios brėžiniuose ir litografijose Pilies vartai vaizduojami kaip didelis trijų aukštų mūrinis pastatas. 1837 m. Pilies vartai ir šalia stovėję Vyriausiojo tribunolo rūmai buvo nugriauti. Archeologinių tyrimų metu aptiktos kelių laikotarpių mūrinių sienų liekanos, akmeninių grindinių fragmentai. Toliau bus ieškoma ankstyvesnių vartų angos ar vartams būdingo statinio liekanų. Baigus tyrimus ir išanalizavus surinktą archeologinę bei istorinę medžiagą bus sprendžiama, kaip išsaugoti Pilies vartų liekanas, jas tinkamai konservuoti ir eksponuoti.

 
 
Surastas 500 metų senumo drenažo kubilas su šukomis

Archeologinių tyrimų metu 2007 m. liepą Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje (vadovas archeologas Povilas Blaževičius) aptiktas išlikęs beveik nesuardytas unikalus radinys – apie 0,9 m aukščio ir 0,8 m pločio medinis kubilas. Jis pagamintas iš 20 lentelių (statinių), apjuostas trimis mediniais žiedais. Kubilo šonuose per vidurį buvo iškirstos dvi keturkampės skylės. Tačiau dugno nebuvo.

Kubilas netikėtai surastas XIV a. pabaigos – XV a. pradžia datuojamo gyvenamojo pastato viduje, prie sienos. Įkasant kubilą XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje buvo iškasta duobė, iškirstos anksčiau stovėjusio gyvenamojo pastato grindys bei suardytos kitos ankstesnės medinių konstrukcijų liekanos.
Kubilas atliko svarbų vaidmenį – jame kaupėsi gruntinis vanduo, kuris kubilo naudojimo metu buvo labai negiliai nuo tuometinio žemės paviršiaus. Štai tokio paprasto įrenginio dėka žemės paviršius būdavo sausesnis.

Išvalant kubilo vidų aptikti keli lauko akmenys bei plytų fragmentai nieko įdomaus nežadėjo, tačiau netikėtai kubilo apačioje buvo surastos puikiai išlikusios medinės šukos. Jos – rombo skerspjūvio, 8,5 cm ilgio ir 8 cm pločio. Vienoje šukų pusėje buvo reti dantys – po 3-4 viename centimetre, o kitoje pusėje dantys buvo žymiai tankesni – net 9-10 tame pačiame ilgyje. Tad viena šukų puse buvo galima tvarkingai susišukuoti, o kita – ir uteles iš plaukų iškrapštyti.

Bendromis archeologų ir restauratorių jėgomis šie unikalūs radiniai buvo iškelti, nuplauti ir nugabenti į saugią vietą, kurioje jie bus konservuojami ir restauruojami. Po metų užbaigus šiuos darbus jie kartu su daugybe kitų įvairių unikalių medinių radinių įsilies į naująją Valdovų rūmų ekspoziciją.

Paruošė Restauravimo skyriaus vedėjas
dr. Arūnas Puškorius
Nuotraukos Mindaugo Kaminsko

 
 

Pilių tyrimo centro “Lietuvos pilys” Restauravimo skyriaus darbuotoja, restauratorė Deimantė Baubaitė Lietuvos Restauratorių sąjungos surengtame geriausių restauruotų darbų per 2005-2006 m. konkurse (kilnojamųjų kultūros ir meno vertybių grupėje) tapo laureatė.

Šis balandžio 26 d. Lietuvos restauratorių suvažiavime iškilmingai įteiktas garbingas apdovanojimas, pripažįstantis aukštą restauratorės kvalifikaciją ir pasiruošimą, buvo suteiktas už 2002 archeologinių tyrimų metu Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje surasto medinio vežimo rato konservavimo ir restauravimo darbus (Rest. prot. Nr. 44/269).

Restauravimo skyriaus kolegos ir visas VšĮ Pilių tyrimo centro “Lietuvos pilys” kolektyvas džiaugiasi šiuo įvykiu, nuoširdžiai sveikina laureatę, linki jai kuo geriausios sėkmės ir didžiuojasi, savo tarpe turėdami ne tik žavią bendradarbę, bet ir puikią restauratorę.

Beje, tai jau antrasis toks apdovanojimas, kurį gavo VšĮ Pilių tyrimo centro “Lietuvos pilys” Restauravimo skyriaus darbuotojai. Panašų apdovanojimą už koklių restauravimo darbus 2004 m. gavo ir dar viena šio skyriaus kolegė – restauratorė Alvyra Mizgirienė.

Informacija apie radinį

Šis konservuotas ir restauruotas unikalus archeologinis radinys, datuotas XIV a. 9-10 dešimtmečiais, yra seniausias Lietuvoje surastas vežimo ratas.....

 

 
 
Paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“
2007 m. kovo 30 d. Paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ atidaryta Ščecino (Szczecin) nacionalinio muziejaus (Lenkija) parodų centre. Parodos atidaryme dalyvo ir kalbėjo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ direktorius Eduardas Kauklys, Ščecino nacionalinio muziejaus direktorius Lech Karwowski, Archeologijos skyriaus vedėjas Krzysztof Kowalski, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Ščecine Wiesław Wierzchos, parodos kuratoriai Ėrika Striškienė ir Agnieszka Kowalówka, Lietuvos dailės muziejaus Valdovų rūmų vertybių rinkinio saugotojas Dalius Avižinis, taip pat Pilių tyrimo centro ir Lietuvos dailės muziejaus darbuotojai Gintautas Striška bei Irutė Kaminskaitė. Ši paroda buvo parengta kaip programos „Lietuvos dienos Lenkijoje 2006“ projektas ir 2006 m. lapkričio 9 d. buvo atidaryta Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje, o 2007 m. sausio–kovo mėn. eksponuota Vroclavo miesto muziejaus padalinyje – Archeologijos muziejuje.

2006 metų pabaigoje Valdovų rūmų T rūsyje surasta moneta. Romos imperija. Faustina II (145-175 m.). Sestercija.
2007 metų tyrimai. Valdovų rūmų ŠR kampo išorėje rastas gotikinio herbinio koklio kampas. XV a.
 
 
2007 m. sausio 19 d. paroda „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ perkelta iš Varšuvos į Vroclavą. Iki balandžio mėnesio paroda veiks Vroclavo miesto muziejaus padalinyje - Archeologijos muziejuje, įkurtame istorinio miesto Arsenalo pastate (direktorius dr. Maciej Łagiewski, vedėjas Krzysztof Demidziuk, kuratorius dr. Pawel Madera);
Parodą parengė Lietuvos dailės muziejaus ir Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ specialistai. Parodos kuratoriai dr. Vydas Dolinskas ir Ėrika Striškienė.
 
 
Paskelbtas naujas Rasos Valatkevičienės straipsnis „XIV–XVII a. ŽIEDAI VILNIAUS ŽEMUTINĖJE PILYJE“
 
 

 

 

ARCHYVAS. 2006 metų naujienos...

ARCHYVAS. 2005 metų naujienos...

ARCHYVAS. 2004 metų naujienos...

<< Atgal