Vaizdai iš įdomesnių įvykių ir archeologinių tyrimų:

 

 

Nauji 2010 metų leidiniai.

 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ REZIDENCIJA VILNIUJE
(sud. Vytautas Urbanavičius).

Leidinį sudaro nedideli teminiai straipsniai su spalvotomis iliustracijomis, parengtais Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ darbuotojų – Lietuvos valdovų rūmų tyrėjų – archeologų, architektų, istorikų, menotyrininkų, kelis dešimtmečius kaupusių ir tyrinėjusių pagrindinę LDK rezidenciją. Aprašoma pačių rūmų istorija, pradedant pilies statybos etapais, baigiant gynybinės sistemos nunykimu ir rezidencijos virtimu reprezentaciniais rūmais, galiausiai – jų smukimu ir tuometinės valdžios sprendimais griūvančių rūmų atžvilgiu. Pristatomi didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeologiniai, architektūriniai, istoriniai tyrimai, restauratorių darbai, visuomenės ir valdžios požiūris į rūmus, jų tyrimus ir atkūrimo idėją. Atskirai pateikiama Lietuvos valdovų dinastijos istorija nuo pačių pirmųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdymo, nesigilinant į jų rezidencijos lokalizavimo klausimą, iki paskutiniųjų elekcinių valdovų, kurie pusę valdymo laiko praleisdavo Lenkijos karalystėje. Aprašoma dvaro sudėtis, tarnyba, buitis ir kasdienybė, istorinis kultūrinis kontekstas. Knyga gausiai iliustruota archeologinių radinių nuotraukomis, graviūromis ir paveikslais. Jos gale pateiktos santraukos anglų ir rusų kalbomis.
 
 
 

Nauji 2009 metų leidiniai.

 

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ŽYGIMANTO AUGUSTO
DVARO SĄSKAITOS (1543–1548)
1544 XI 15–1546 XI 15

1 knyga
parengė Darius Antanavičius, vertė Sigitas Narbutas

Šiuo tomu pradedamos publikuoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1543–1548 m. dvaro sąskaitos. Pirmoji skelbiama knyga, apimanti 1544 m. lapkričio 15 d. – 1546 m. lapkričio 15 d. laikotarpį. Skaitytojas joje ras išsamių žinių apie Žygimanto Augusto dvaro funkcionavimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje Vilniuje, kaip antai: dvaro virtuvės ir arklidžių aprūpinimą maisto ištekliais ir pašarais, valdovo kelionių už Vilniaus ribų organizavimą, smulkias Žemutinėje pilyje vykdytų statybų sąskaitas. Skelbiamas šaltinis teikia daug unikalių žinių apie XVI a. vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės materialinę kultūrą ir finansus. Knyga skiriama profesionaliems istorijos tyrinėtojams, visiems gimtosios istorijos mylėtojams.

 
 
 


 

VALENTINO SAURMANO LAIŠKAI IMPERATORIUI FERDINANDUI I
IŠ ŽYGIMANTO AUGUSTO VILNIAUS DVARO
(1561–1562 m.)

Šv. Romos Imperijos diplomato Valentino Saurmano laiškai, rašyti imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro 1561–1562 m., atskleidžia platų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės užsienio politikos klausimų spektrą, kurie buvo svarstomi ir sprendžiami Lietuvos sostinėje Vilniuje. Laiškai atveria sudėtingų dinastinių, teritorinių ir ideologinių konfliktų eigą, vakarietiškų diplomatinių derybų tradiciją ir praktiką. Publikuojami laiškai – reikšmingas šaltinis ne tik Lietuvos ir Lenkijos užsienio politikos klausimams, bet ir viso Vidurio ir Rytų Europos regiono tarpvalstybinių santykių problemoms XVI a. viduryje giliau pažinti. Laiškai skelbiami originalo ir lietuvių kalbomis, lydimi išsamių komentarų, pabaigoje yra asmenų, vietovių ir dalykų rodyklė.

 
 
Ekologiški, nemodifikuoti.......
Adomo Kaminsko nuotrauka
Adomo Kaminsko nuotrauka
2009 m. Sensacingas radinys. Tęsiant Vilniaus žemutinės pilies archeologinius tyrimus, rastas XIV – XV a. grūdų aruodas. Javų ir ankštinių kultūrų grūdai išliko iki mūsų laikų apanglėję gaisro metu, vėliau palaidoti kultūriniame sluoksnyje. Šio reto ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu radinio tyrimai atskleis praktiškai nežinomus tuometinių gyventojų mitybos savitumus bei žemės ūkio istorijos detales. Grūdai bus tiksliau datuoti, atlikus lentų, ant kurių jie buvo supilti, dendrochronologinius tyrimus.
 
 
2009 m. vasario 11 d., užkelta ir sumontuota Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų kiemo laiptinės bokšto šalmo smailė su originalia vėtrunge. Šio labai išraiškingo ir svarbią simbolinę prasmę turinčio architektūrinio elemento, tapsiančio ir Vilniaus silueto atpažinimo vienu iš ženklų, projektą parengė garsiausias ir aktyviausias Lietuvos heraldikos kūrėjas, Lietuvos heraldikos komisijos narys dailininkas Arvydas Každailis.
 
 
Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ administracija ir Restauravimo skyrius nuoširdžiai dėkoja Valdovų rūmų paramos fondui už galimybę laikinai naudotis Fondo lėšomis įgyta laboratorine įranga. Fondas 2005 m. pirko vieną mobilią bei dvi stacionarias traukos spintas, o 2008 m. - du mobilius filtravimo įrenginius su oro ištraukimo rankovėmis ir biologinį mikroskopą, didinantį 800 kartų.

Traukos spintų ir mobilių filtravimo įrenginių dėka ne tik surenkamos radinių valymo metu susidariusios dulkės, bet ir neutralizuojamos restauravimo metu naudojamos lakios cheminės medžiagos.

Modernus biologinis mikroskopas svarbus atliekant archeologinių radinių analizes, identifikuojant pluoštus, taip pat nustatant archeologinių medinių radinių medienos rūšį.

Valdovų rūmų paramos fondo pirkta laboratorinė įranga bus perduota kuriamai Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Restauracinės priežiūros skyriaus laboratorijai.
 
 
 
Naujausios dendrochronologinės datos
 
Pilies vartų tiltas, pastatytas iš 1584 metais kirstų pušų. Jo apačioje buvę poliai yra likę nuo ankstesnio, 1565-1566 metais statyto tilto.
Unikalus šulinys, suleistas iš radialinio skaldymo ąžuolo lentų, datuotas 1490 +/- 5 m. Toks ąžuolo skaldymo būdas buvo paplitęs vakarų Europoje šalyse, taip pat naudotas iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės eksportuotos ąžuolo medienos apdirbimui.
 
 

ARCHYVAS. 2008 metų naujienos...

ARCHYVAS. 2007 metų naujienos...

ARCHYVAS. 2006 metų naujienos...

ARCHYVAS. 2005 metų naujienos...

ARCHYVAS. 2004 metų naujienos...

<< Atgal