PILIŲ TYRIMO CENTRO „LIETUVOS PILYS“
RESTAURATORIŲ DARBAI


Dainius Šavelis

2008 m. Pilių tyrimo centro restauratoriams suteiktos aukštesnės kvalifikacinės kategorijos:

Dainiui Šaveliui suteikta archeologinių metalinių radinių II kategorija
Dainiaus Šavelio darbai, pateikti aukštesnei kvalifikacinei kategorijai

Pentinas su odinių dirželių fragmentais. VR 2004 – 05, Pl 11. Inv. Nr. 1422. Rest. prot. 402/4835. Dydis: pentinas: ilgis 150mm, plotis 100mm. Dirželiai: ilgis 160mm, 90mm, 55mm, plotis: 25mm, 20mm, 17mm. Geležis, alavo danga, oda. Tyrimo Nr. 10a/847a, tyrė A. Skučienė.

Dirželių oda aplipusi žemėmis, deformuota, vietomis išsisluoksniavusi. Ant didžiausio odos fragmento matomi metalo spurgeliai (15 vnt.), kai kurie iš jų labai trapūs, aptrupėję ir silpnai laikosi. Pentino metalas pasidengęs korozijos produktų sluoksniu, vietomis kietomis korozijos produktų sankaupomis.

Odinių dirželių ir metalo spurgelių konservavimas.

Nuo odos po tekančiu vandeniu nuplaunamos žemės. Oda minkštinama, kartu ir dezinfekuojama 2% P3 – triquart (glicerolio: vandens: izopropanolio 1: 1: 1) tirpale. Vėliau oda paliekama tarp alignino lapų, įsitikinti, kad drėgmės kiekis odoje stabilizavosi. Išsisluoksniavusios odos vietos suklijuojamos 30% acetoniniais Lascaux 498 HV klijais. Spurgeliai išdžiovinti etilo alkoholiu, acetonu, valomi po mikroskopu adatėlėmis, lengvai pasotinant 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu, kuris nuo paviršių pašalinamas acetonu. Sutvirtinami 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu. Aptrupėję spurgeliai atstatomi 20% acetoninių kopolimero 20% BMK-5 klijų ir pigmentų mase. Atstatyti spurgeliai įklijuojami į savo vietas 20% acetoniniais kopolimero 20% BMK-5 klijais. Po to oda riebinama emulsija (10g lanolino, 30ml vazelino aliejaus, 10ml glicerolio, 40ml vaitspirito, 10ml dejonizuoto vandens, 1-2g katamino AB).

Pentino konservavimas.

Pentino metalas atsargiai valomas skalpeliu, kietesni korozijos produktai valomi deimantiniais boriukais. Chloridai šalinami ir radinio metalas valomas dejonizuoto vandens garais. Radinys laikomas uždarame inde virš vandens garų. Kad būtų išvengta elektrocheminės korozijos, radiniai neturi liestis su vandeniu, o taip pat turi būti pašalintas vandenyje ištirpęs deguonis. Tuo tikslu darbo pradžioje vanduo apie 1 h virinamas atvirame inde ir tik po to dedamas nuvalytas radinys. Po garinimo nuo atidengto radinio paviršiaus greitai išgaruoja susikondensavę vandens lašeliai. Metalas nakčiai paliekamas sausas. Kiekvieną kartą kartojant procedūrą, radinys apvalomas po tekančiu vandeniu ir vėl garinamas. Chloridai laikomi pašalintais, kai ant radinio paviršiaus nebesusidaro spalvotas kondensatas. Buvo garinama apie 6 savaites. Garais valant metalą, atsidengė alavo dangos fragmentai. Įsitikinus, kad chloridų nėra, radinys 48 h džiovinamas 105° temperatūroje. Pentinas taninuojamas 5% spiritiniu tanino tirpalu, tvirtinamas verdant jį vaško lydale ( 88% parafino+ 10% PV- 200+ 2% vazelino aliejaus) 120° – 140° C temperatūroje tol, kol nustoja kilti oro burbuliukai (apie 4 h), padengiamas apsaugine vaško danga (5% vaitspiritinis Kosmsloido H80 tirpalas).
Odiniai dirželiai prisegami prie pentino, taip, kaip buvo rasta kasinėjimų metu.

Radinys prieš konservavimą
Radinys po konservavimo

Rapyros rankena. VŽP 2006, II oficina, R pasienis, šiukšlių ir griuvenų duobė, praardžiusi I akmeninį grindinį, privestą prie II oficinos sienos. Rest. prot. Nr. 236/5092. Dydis: ilgis 28 cm, rankos apsaugos skersmuo 13 cm. Geležis, medis.

Rapyra lūžusi, liko tik nedidelė jos dalis. Rankos apsaugos ažūrinė dalis išlikusi sveika. Radinys pasidengęs storu korozijos produktų ir žemės sluoksniu.
Konservuotas kaip aukščiau aprašytas pentinas. Po radinio garinimo atsidengė rankenos medinė dalis, kurios mediena išliko nepažeista, sausa ir tvirta. Ant medienos likęs korozijos produktų sluoksnis nuimamas adatėlėmis ir deimantiniais boriukais.

Prieš konservavimą
Po konservavimo

Žibinto sienelė. Vilnius 2004, II oficina. Inv. Nr. M.556. Rest. prot. Nr. 39/4905. Dydis: 23cm x 13cm. Vario lydinys, geležis.

Radinys pasidengęs „laukine“ patina. Vidinėje pusėje išlikęs aptrupėjęs geležinio rėmelio fragmentas, jo viduje sutrūnijusios medienos likučiai. Nukritę geležinio rėmelio fragmentai sulūžę į 9 dalis, jų metalas trapus, pasidengęs kietais korozijos produktais ir žvyru. Ant rėmelio fragmentų matosi sutrūnijusios medienos likučiai.

Konservuotas kaip aukščiau aprašyti radiniai. Iš rėmelio fragmento dalių chloridai nešalinti dėl trapaus metalo. Rėmelio fragmento dalys valomos skalpeliu, boriukais, sotinant 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu, kuris nuo paviršiaus pašalinamas valant acetonu. Radinys tvirtinamas 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu. Rėmelio fragmento dalys suklijuojamos 20% acetoniniais kopolimero BMK-5 klijais su pigmentu. Nulūžusi žibinto sienelės dalis ir suklijuotas rėmelio fragmentas priklijuojami prie žibinto sienelės tais pačiais klijais. Padengiamas apsaugine vaško danga.

Prieš konservavimą
Po konservavimo

Lankinė žieduotoji segė, apyrankės (2 vnt.). Vėluikių kapinynas, vyro kapas Nr. 2, Tauragės rajonas. III – V amžius. Rest. prot. Nr. 418/4851, Nr. 423/4856, Nr. 424/4857. Dydis: segė 12cm x 12,5cm, apyrankė 7,5cm x 5,5cm, apyrankė 8cm x 6cm. Metalo sudėtis: Cu, Pb >> Sn, Zn pėdsakai. Tyrimo Nr. 3/840. Tyrimus atliko: Aldona Skučienė.

Radiniai pristatyti tiesiai iš Vėluikių kapinyno kasinėjimo vietos archeologo dr. E. Jovaišos.

Segė sulūžusi. 5 dalys gulėjo vienoje vietoje greta, dar 4 (dalis lankelio ir įvijos bei 2 įvijos galų dekoratyvinės detalės) rastos tarp radinių iš kitų kapo vietų. Segės metalas netvirtas, trapus, pasidengęs korozijos produktų sluoksniu ir prilipusiomis žemėmis. Apyrankės pakankamai tvirtos, pasidengusios nestoru purių apnašų sluoksniu.

Segės konservavimas.

Žemės nuo segės paviršiaus atsargiai nuvalomos kietesniu šepetėliu. Korozijos produktų sankaupos tirpinamos 5% vandeniniu Trilono B tirpalu. Nuvalius kietąsias sankaupas, radinys praplaunamas po dejonizuotu vandeniu. Džiovinamas etanoliu ir acetonu, po to - džiovinimo spintoje 105°C temperatūroje 48 valandas. Radinys tvirtinamas 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu ir toliau paviršius valomas skalpeliu, segės žiedai – adatėlėmis po mikroskopu. Likęs plonas korozijos produktų sluoksnis šalinamas radinį papildomai sotinant 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu, kuris nuo paviršių pašalinamas acetonu. Išdžiovintas radinys tvirtinamas 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu. Lūžusios dalys suklijuojamos 20% acetoniniais kopolimero BMK-5 klijais su pigmentu. Trūkstama segės lankelio dalis atstatoma 20% acetoninių kopolimero 20% BMK-5 klijų ir pigmento mase. Sutvirtintas ir suklijuotas radinys padengiamas apsauginiu vaško tirpalu.

Apyrankių konservavimas.


Chloridai šalinami ir radinių, metalas valomas dejonizuoto vandens garais kaip aukščiau pateiktame aprašyme. Radiniai padengiami apsauginio vaško danga.

Prieš konservavimą
Po konservavimo

Dekoratyvinė detalė. VŽP VR 2007 ŠR korpuso išorė, P dalis, V medis, po IV, Kv. 20-26/L-P. Rest. prot. Nr. 237/5711. XVII- XVIII a. Dydis: 18 mm. Metalo sudėtis: Ag, Au danga. Tyrimo Nr. 36/870. Tyrimus atliko: Aldona Skučienė.

Radinio metalas tvirtas. Visas radinio paviršius pasidengęs juodomis apnašomis. Tikėtina, kad radinys yra fragmentas, nes radinio apatinėje dalyje matosi lūžis.

Minkštu šepetėliu pašalinus purias apnašas radinys keletą kartų plaunamas ultragarsėje vonelėje 5% Trilono B tirpale. Šis metodas nebuvo efektyvus, nes didžioji apnašų dalis liko. Atlikus atsidengusių aukso spalvos salelių metalo tyrimus paaiškėjo, kad tai sidabras su aukso danga. Todėl toliau radinys valomas ant radinio paviršiaus dedant kompresus su 15% natrio tiosulfato (Na2S2O3) tirpalu. Likęs plonas sulfidų sluoksnis šalinamas elektrocheminiu metodu. Į stiklinį indą įdedamas radinys – katodas, Zn tabletė – anodas, užpilama elektrolitu - 10% fosforo rūgšties (H3PO4) tirpalu. Reakcija stebima ir po kelių minučių, radiniui pašviesėjus, radinys ištraukiamas ir valomas minkštu šepetėliu po tekančiu vandeniu. Radinys virinamas dejonizuotame vandenyje keletą dienų, kas dieną pakeičiant vandenį. Likusios kietesnės apnašos valomos adatėlėmis po mikroskopu. Įvedamas sidabro korozijos inhibitorius (5% spiritinis galo rūgšties tirpalas). Radinys tvirtinamas 2% spiritiniu Paraloido B-72 tirpalu. Radinys padengiamas apsaugine vaško danga.

Prieš konservavimą
Po konservavimo